MoonEdit
      Wieloosobowy edytor tekstowy napisany przez Tomasza Dobrowolskiego.

LANGUAGE / JĘZYK:
change language to english zmień na język polski


WSTĘP MEDIA TUTORIAL POBIERZ EMAIL ME
FORUM


Szybki tutorial:

Krok 1. Uruchom "me.exe".

Jeśli uruchamiasz "ME" po raz pierwszy, warto ustawić swój pseudonim i kolor, który będzie widoczny dla innych użytkowników. Aby to uczynić, należy kliknąć w menu "Opcje... Twój pseudonim i kolor...".


Krok 2. Połącz się.

Możesz połączyć się do istniejącego serwera, albo założyć swój własny serwer i udostępniać własne pliki. Więcej informacji o udostępnianiu odnajdziesz w "czytajto.txt" dostarczonym razem z "ME". Aby połączyć się z istniejącym serwerem kliknij w menu "Plik... Dołącz się...".


Teraz wpisz adres serwera. Możesz skorzystać z publicznie dostępnego serwera "sphere.pl", który świetnie nadaje się do wypróbowania "ME". Aby połączyć się z nim, wpisz "sphere.pl" i naciśnij ENTER.


Krok 3.  Wybierz plik do edycji.

Jeśli serwer, z którym się właśnie połączyłeś jest serwerem wolno-stojącym (oznacza to, że udostępnia on wiele plików) powinna pokazać się lista plików. Przesuń kursor tekstowy do linijki zawierającej plik, który Ciebie interesuje i wciśnij CTRL+ENTER (lub dwukrotnie kliknij myszką). Możesz także dodać nowy plik do listy, aby to uczynić przesuń kursor tekstowy do linijki zawierającej "djoinnew  (new file)", wciśnij CTRL+ENTER (lub dwukrotnie kliknij myszką).Następnie pojawi się okienko dialogowe. Jeśli plik jest zabezpieczony lub chcemy zabezpieczyć nowy plik należy wpisać hasło i nacisnąć ENTER.

Krok 4.  Poczekaj, aż "ME" pobierze plik.

Status połączenia w prawy-górnym rogu ekranu pokazuje czy plik jest już gotowy do edycji czy nie. Należy poczekać, aż pojawi się w statusie napis "edycja".


Krok 5.  Wspólna edycja pliku.

Po załadowaniu całego pliku w końcu można przystąpić do edycji. Inni użytkownicy również mogą dołączyć się do tego pliku. Dzięki "ME" można edytować jeden plik tekstowy przez 14 osób w tym samym czasie!


Krok 6.  Rozłączanie się.

Kliknij w menu "Plik... Rozłącz / lista plików", pojawi się dialog z dwiema opcjami. Możesz powrócić do listy plików lub edytować plik lokalnie bez połączenia z serwerem. Wybierz jedną z opcji i poczekaj chwilkę, dopóki status połączenia nie przejdzie w tryb "brak połączenia". Jeśli "brak połączenia" nie pojawi się przez długi czas, ponownie kliknij "Rozłącz". Teraz możesz zapisać zawartość pliku na swój twardy dysk (menu "Plik... Zapisz").


Krok 7.  Zamykanie "ME".

Można zamknąć "ME" na 3 sposoby. Nacisnąć ALT+F4, kliknąć w menu "Plik... Rozłącz / zakończ" lub kliknąć w [X] znajdujący się w prawym-górnym rogu okienka "ME".

Więcej informacji o tym, jak korzystać z "ME", znajdziesz w "czytajto.txt".
Copyright 2003-2005 by Tom Dobrowolski. All Rights Reserved.